ZARZĄD:

Cezary Brędowski – Komandor – przewodniczący Zarządu

Szymon Łabudziński – Zastępca Komandora

Grzegorz Zimnicki – Sekretarz

Tomasz Szymanowski – Skarbnik

Andrzej Terpiński – Członek